5) Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Book Cover: 5) Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Jest to piąty tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1899 roku.

Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania Prawdy od błędu.

Był on zatytułowany Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem (The At-one-ment Between God and Men). Wydany przez Watch Tower Bible and Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1897-1899.

Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania prawdy od błędu. Tak więc, dogmat o Trójcy nie jest prawdziwym. Tom ten przedstawia nam następujące tematy:

 • Fakt i filozofia Pojednania;
 • Autor Pojednania – Bóg;
 • Pośrednik Pojednania – Jezus Chrystus;
 • Środek Pojednania – działanie Ducha Świętego;
 • Duch zdrowego umysłu;
 • Przedmiot Pojednania – człowiek;
 • Czym jest człowiek – ciało, duch i susza, czym są?;
 • Nadzieja żywota wiecznego i nieśmiertelności zapewnione przez Pojednanie;
 • Konieczność Pojednania – przekleństwo.

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki

Kolejne wydania:

  • 1899 r. - Millennial Dawn Volume V The At-One-Ment Between God and Man - pierwsza edycja liczyła 512 stron. Ukazała się w oprawie twardej i papierowej.
  • 1904 r. - Millennial Dawn Volume V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1905 r. - Millennial Dawn Volume V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1906 r. - Millennial Dawn Volume V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 strony w twardej oprawie.
  • 1906 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1907 r. - Millennial Dawn Volume V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1907 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1908 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1909 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron, w twardej lub skórkowej oprawie.
  • 1910 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron, w twardej lub skórkowej oprawie.
  • 1911 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron w twardej oprawie.
  • 1912 r. - Studies In the Scriptures Series V The At-One-Ment Between God and Man - edycja liczyła 512 stron, w twardej lub skórkowej oprawie. Wersja wydana w Indiach była w papierowej oprawie.