Divine Plan of the Ages for Human Salvation (1892 r.)

W 1892 roku wydano dwunasty traktat z serii Old Theology Quarterly.

Nosił on tytuł: Old Theology Quarterly No. 12, The Divine Plan of the Ages for Human Salvation, Why Evil was Permitted One Lord (pol. Boski Plan Wieków zbawienia człowieka, Dlaczego Bóg dozwolił na zło?).

Traktat ten liczył 16 stron i był skróconą wersją książki Boski Plan Wieków.

 

  • Download Now:

                                           pdf_icon_mini_eng

 

 


Zobacz także:

Przyjdź Królestwo Twoje (lata 1891-1892)

Szczegółowy życiorys C.T. Russella