Man’s Salvation From a Lawyer’s Viewpoint (1906 r.)

W 1906 roku Charles Russell zaakceptował wydanie przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society publikacji zatytułowanej: Man’s Salvation From a Lawyer’s Viewpoint (pol. Zbawienie człowieka z punktu widzenia prawnika), której autorem był bliski współpracownik pastora, Joseph Franklin Rutherford.

Ksiażka omawiała tematykę Boskiego Planu Zbawienia z punktu widzenia prawnika.