Outlines of Sermons (1882 r.)

Do pastora Russella z wielu stron docierały prośby o pomoc i doradę od osób, które pragnęły publicznie przedstawić Plan Boży. W odpowiedzi na te wszystkie prośby, w 1882 roku opublikował niewielką broszurę zatytułowaną Outlines of Sermons (pol. Szkice Kazań).

Były to notatki zawierające wskazówki do sześciu kazań, wyjaśniających Wykres Planu Wieków. Broszurka była wysyłana za darmo do każdego, kto pragnął z niej skorzystać. Można ją było jednak zamówić tylko jeden raz.

Na obecną chwilę nie mamy dostępu do tych archiwalnych materiałów. Jeśli tylko będzie taka możliwość, natychmiast udostępnimy je czytelnikom.

planwiekow_m


Zobacz także:

Rozwijanie działalności (lata 1881-1885)

Szczegółowy życiorys C.T. Russella