R5255-172 1913 – Generalne konwencje – 1913

Zmień język 

::R5255 : strona 172::

1913 – Generalne konwencje – 1913

W zeszłym roku doświadczyliśmy pewnych trudności, gdyż nasze zgromadzenie konwencyjne w Waszyngtonie było zbyt wielkie i za bardzo skomplikowane w obsłudze. W tym roku zamierzamy uniknąć takich kłopotów przez zwiększenie liczby konwencji oraz ich rozproszenie. Konwencje umiarkowanych rozmiarów są nie tylko przyjemniejsze i bardziej budujące, ale dodatkowo mniej kosztują, a tym samym stwarzają możliwość uczestniczenia szerszemu gronu osób. Dodatkowo przebycie niewielkiej odległości staje się osiągalne dla wielu osób, które inaczej nie miałyby czasu i pieniędzy na długie podróże. Dobrze by zatem było, żeby te wszystkie założenia zostały wzięte pod uwagę przy organizacji konwencyjnych przywilejów i błogosławieństw. Również Stowarzyszenie uwzględni je w swoich przygotowaniach. Na tym właśnie polega praktykowanie ducha zdrowego zmysłu.

Na wszystkich konwencjach będziemy mieli właściwie taki sam poziom wydatków dziennych, a mianowicie od 1,25 dolara za dzień. W cenie 1,25 dolara można oczekiwać rozsądnego, wygodnego miejsca do spania, choć oczywiście nie w oddzielnym pokoju, oraz prostego i zdrowego wyżywienia. Jeśli uda nam się gdzieś uzyskać lepsze ceny, to możecie być pewni, że pozwolimy wam skorzystać ze wszystkich możliwych zniżek. Stowarzyszenie reprezentuje was w przygotowaniach, ale byłoby dobrze i z waszej strony już teraz zacząć te przygotowania przez dokonanie rezerwacji z pewnym wyprzedzeniem.

Kiedy do jakiegoś miejsca zaczyna przybywać dużo osób, pokusą ludzkiej natury jest to, by podnosić ceny. Ci, którzy gotowi są zapłacić 2,5 do 5 dolarów za dzień w hotelu, mogą przyjechać bez dokonywania wcześniejszej rezerwacji. Pozostawiamy to do wyboru. Jeśli jednak ktoś przybędzie na miejsce konwencji bez uprzedniej rezerwacji i będzie chciał skorzystać z tańszego utrzymania, to sprawi organizatorom pewien kłopot, gdyż będzie się targował o miejsca, które już zostały zapewnione i zarezerwowane dla innych. Nikt z dzieci Bożych nie chce tego czynić z rozmysłem, ale jednak niemal co roku pojawia się ten problem. Prosimy zatem, byście nam w tym roku pomogli i działali w porozumieniu ze Stowarzyszeniem, by nie wykupywać za wyższą cenę noclegów, które już przygotowaliśmy dla innych. Stawiając tę sprawę uczciwie, informujemy, że każdy, kto w tym roku zechciałby tak zrobić, zostanie poproszony o zwolnienie miejsca.

W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ REZERWACJI

W stosownym czasie przedstawiciele Stowarzyszenia zostaną wysłani do każdej miejscowości, w której odbędą się konwencje, by zarezerwować wszystkie dostępne i popularne miejsca noclegowe, a także podpisać umowy zgodnie z waszymi zamówieniami. Następnie otrzymacie od nich powiadomienia o noclegu, który został wam przydzielony, tak byście po przybyciu na miejsce od razu wiedzieli, gdzie się udać, i żeby również gospodarze wiedzieli, kto ma do nich przyjechać. Możecie być pewni, że nasi przedstawiciele zatroszczą się o te sprawy zgodnie z waszymi oczekiwaniami, na ile to tylko będzie możliwe.

Owi przedstawiciele będą określani jako „świecki krajowy ruch misyjny”, a ich adresy będę podawane na drugiej stronie naszego czasopisma w stosownym czasie – dwa do trzech tygodni przed każdą z konwencji.

TARYFY KOLEJOWE, NAZWISKA MÓWCÓW ITP.

Wydrukujemy programy zawierające nazwiska mówców oraz taryfy kolejowe odnoszące się do każdej konwencji. Jeśli zdecydujecie się, że chcielibyście uczestniczyć w którejś z konwencji, zamówcie, proszę, u nas taki program, który zostanie wam wysłany za darmo.

Poniżej zamieszczamy kompletną listę konwencji. Brat Russell ma nadzieję uczestniczyć we wszystkich, lecz prawdopodobnie nie będzie w stanie spędzić na jednej konwencji więcej niż dwa dni.

DATY KONWENCJI

Pertle Springs (Warrensburg) 1-8 czerwca

Hot Springs 1-8 czerwca

Los Angeles 11-15 czerwca

San Francisco 14-16 czerwca

Madison 29 czerwca – 6 lipca

Springfield 13-20 lipca

Asheville 20-27 lipca

Toronto, Kanada 20-27 lipca

Londyn, Anglia 1-4 sierpnia

Glasgow, Szkocja 23-24 sierpnia

Zapewnimy około piętnastu uzdolnionych publicznych mówców na każdą z tych konwencji. Oprócz tego będzie sporo możliwości wsparcia programu w sympozjach.

W większości przypadków wieczory pozostawiamy bez ustalonego szczegółowego programu. Pozwoli to na wykorzystanie odpowiedniej ilości czasu na wypoczynek i rozmyślanie o tym, co usłyszeliśmy w ciągu dnia, a także na wzajemną społeczność poświęconą duchowej tematyce. Wykłady na temat planu wieków będą wy­głaszane przez publicznych mówców w domach, gdzie będą przebywali uczestnicy konwencji, o ile zostanie zgłoszona taka potrzeba.

Modlimy się, byście mogli otrzymać błogosławieństwo na tych konwencjach, a także by wasz w nich udział mógł okazać się pożyteczny i pomocny dla innych. Wszyscy, którzy przyjadą z takim nastawieniem, z pewnością odniosą błogosławieństwo. Ci, którym warunki i okoliczności nie pozwolą na uczestnictwo, mogą z pewnością dołączyć do tej społeczności w duchu, pamiętając o nas w modlitwach, a uczestnicy konwencji także będą czynili wzmianki za nimi w modlitwach, ponieważ rodzina Boża stanowi jedność w nadziei, pragnieniach i usiłowaniach.

Nie nalegamy, abyście uczestniczyli w konwencjach. Jeśli z woli Opatrzności wasze sprawy nie potoczą się korzystnie, pamiętajcie, że On ma moc zarządzić zarówno w tej sytuacji, jak i w każdej innej, że wszystkie rzeczy będą działały dla waszego dobra. Lekcja poddania okazana przez pozostanie w domu może okazać się dokładnie tak samo ważna jak błogosławieństwo, które moglibyście sobie zapewnić uczestnicząc w konwencji. Tym niemniej, wszyscy, którzy miłują Pana, którzy pokładają ufność w kosztownej krwi Jezusa i którzy całkowicie oddali swe życie na Bożą służbę, będą bardzo mile widziani.

====================

— 1 czerwca 1913 —