Adam (1907) – Czy Adam jadł z drzewa żywota, zanim zjadł z drzewa wiadomości? Jeżeli tak, to czemu nie żył wiecznie?

Zmień język

Pytanie (1907) – Czy Adam jadł z drzewa żywota, zanim zjadł z drzewa wiadomości? Jeżeli tak, to czemu nie żył wiecznie?

Odpowiedź – Odpowiadam, że wyrażenie „drzewo żywota” występuje w liczbie mnogiej. Wszystkie drzewa w Edenie były drzewami żywota. Wszystkie rodziły owoce dobre ku jedzeniu i piękne na wejrzeniu. Spożywanie owocu tych drzew mogło podtrzymać życie, które Bóg dał Adamowi. Nie były to drzewa, które nadawały człowiekowi jakąś czarodziejską moc mogącą zachować go od śmierci. Nie taka jest w tym myśl. Były to drzewa żywota w tym znaczeniu, że jeżeli pierwsi rodzice wciąż karmiliby się ich owocami, to uzupełniałyby one wszystkie straty w ich organizmie i nie musieliby nigdy umrzeć. Spożywali owoce z tych drzew – o ile dobrze rozumiemy w tym względzie Pismo Święte – przez ponad rok, zanim zostali skuszeni przez Przeciwnika i zjedli owoc z zakazanego drzewa. Rozumiemy, że drzewo wiadomości dobrego i złego nie było tylko jednym drzewem, lecz rodzajem drzew, z którego mieli nie spożywać. Dlatego, gdy Bóg postanowił, że nasi pierwsi rodzice muszą umrzeć, wygnał ich z raju, aby nie mieli dostępu do drzew żywota. Zostali wypędzeni do ziemi nieprzygotowanej, którą musieli uprawiać i walczyć z ostem oraz cierniem tak długo, aż powrócą do ziemi, z której zostali wzięci. Karą była śmierć i jest wspomniane, że gdyby Bóg pozostawił ich w Edenie, nie znaleźliby się w stanie umierania, lecz pozostaliby w pełni sił i żywotności ludzkiej natury, mimo iż byli grzesznikami. [6,1]