OGŁASZANIE -Jakie powinno być właściwe zrozumienie obowiązków starszych i diakonów w związku z ogłaszaniem małych konwencji i zebrań z okazji wizyty pielgrzyma?

Zmień język

Pytanie (1910) – Jakie powinno być właściwe zrozumienie obowiązków starszych i diakonów w związku z ogłaszaniem małych konwencji i zebrań z okazji wizyty pielgrzyma?

Odpowiedź – W kwestii ogłoszeń, kto ma mieć nadzór nad tą sprawą – gdzie należałoby szukać wskazówek? Uważam, że najlepiej byłoby zwrócić się po wskazówki dotyczące ogłaszania do głównego biura, ponieważ tam mamy najwięcej doświadczenia. Nie dlatego że jesteśmy mądrzejsi od innych, ale dlatego że ci, którym powierzono tę pracę, mają być i powinni być osobami o wyjątkowych zdolnościach i szerokim doświadczeniu; a ponieważ mamy do czynienia z różnymi schematami ogłaszania i urządzania w tak wielu częściach świata, daje nam to sposobność oceny, co byłoby dla ludzi niezadowalające. Sądzę więc, że dobrze by było zasięgać w tej kwestii szczególnej rady w Brooklynie.

Kto zatem powinien być tym obarczony? Starszy obierany jest szczególnie do duchowych rzeczy i by doglądać duchowych interesów Kościoła, a ogłaszanie zebrań jest częścią tego duchowego interesu. Jest tak blisko powiązane ze sprawami duchowymi, że byłoby warto, aby zajmowali się tym najzdolniejsi w zgromadzeniu. Trudno powierzyć to w zbyt dobre ręce i zaiste, właściwy duch podpowiada, aby wszyscy wspólnie się w to włączyli i gdyby ujawnił się największy talent nie wśród starszych, ale wśród diakonów, to wszyscy powinni być zadowoleni i powierzyć mu przedniejszy dział w związku z tą pracą. Innymi słowy, powinniśmy zaniechać wszelkiej indywidualności w każdej służbie dla Prawdy i posługiwać się możliwie najlepszymi metodami w jak najbardziej nieskomplikowany i najskuteczniejszy sposób – tak jak będzie nami kierował i prowadził nas nasz osąd – zawsze upatrując większej mądrości. [8,1]