OGŁASZANIE -Pod jaką nazwą lokalne zgromadzenia powinny ogłaszać swoje zebrania, tak by uniknąć zamieszania z powodu licznych nazw, takich jak „Brzask Tysiąclecia”, „Wierzący w pojednanie”, „Wierzący w drogocenną krew”, „Badacze Pisma Świętego” itp.?

Zmień język

Pytanie (1909) – Pod jaką nazwą lokalne zgromadzenia powinny ogłaszać swoje zebrania, tak by uniknąć zamieszania z powodu licznych nazw, takich jak „Brzask Tysiąclecia”, „Wierzący w pojednanie”, „Wierzący w drogocenną krew”, „Badacze Pisma Świętego” itp.?

Odpowiedź – Kwestia ogłaszania rodzi nieco trudności, choć nie nam samym, ale trudno jest sprawić, żebyśmy nie byli błędnie zrozumiani przez ludzi. „Kościół Boży”, „Kościół Boga Żywego”, „Kościół Chrystusowy” – każda z tych nazw dobrze do nas pasuje i nie mamy do nich zastrzeżeń, ale widzimy, że istnieją różne denominacje, które już przybrały te nazwy; nie żebyśmy uważali, iż mają prawo stosować je do siebie, ale chcielibyśmy żyć w pokoju. Ciężko zdecydować w tej sprawie i każdy zbór będzie musiał zrobić to za siebie. [7,2]