Pytanie (1911-Z) – Czy mamy jakiś werset na potwierdzenie, że kapłaństwo Aaronowe będzie sprawowało swój urząd kapłański w Wieku Tysiąclecia?

Zmień język

Pytanie (1911-Z) – Czy mamy jakiś werset na potwierdzenie, że kapłaństwo Aaronowe będzie sprawowało swój urząd kapłański w Wieku Tysiąclecia?

Odpowiedź – Jeden werset, który zdaje się tak nauczać, znajduje się w Księdze Malachiasza i mówi, że gdy Pan przyjdzie do swojej Świątyni, „będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro i oczyści synów Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwości” (Mal. 3:3).

Ktoś mógłby zastosować ten werset w literalny sposób do synów Lewiego, lecz my uważamy, że jest to znaczenie pozaobrazowe, że Kościół stanowi system Lewitów i że są oni duchowymi Lewitami, którzy zostaną oczyszczeni i przygotowani, aby mogli ofiarować Bogu ofiary przyjemne jako pozafiguralni Lewici i Królewskie Kapłaństwo. [5,2]