STAROŻYTNI ŚWIĘCI -Czy byłoby to możliwe, aby któryś ze starożytnych świętych poszedł na wtórą śmierć?

Zmień język

Pytanie (1907) – Czy byłoby to możliwe, aby któryś ze starożytnych świętych poszedł na wtórą śmierć?

Odpowiedź – Nie sądzę. W czasie, gdy żyli starożytni święci, Bóg nie przedstawił światu żadnej oferty, a ponieważ nie byli oni uwolnieni od śmierci Adamowej, więc nie mogli podlegać śmierci wtórej. Widzicie więc, że aż do czasu, gdy Chrystus umarł za grzech Adama i powstał z martwych, by być sędzią żywych i umarłych, nie było możliwości wydostania się spod władzy śmierci Adamowej, a dopiero po uwolnieniu się z śmierci Adamowej można umrzeć wtórą śmiercią. [11,1]