1) Boski Plan Wieków

Book Cover: 1) Boski Plan Wieków

Jest to pierwszy tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1886 roku.

Dzięki tej książce czytelnik może z łatwością dostrzec ukazany w Biblii podział historii ludzkości na wieki oraz działanie Boga w każdym z nich. Dzieło to pomogło bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii, dlatego jego entuzjastyczni czytelnicy nazywają je Kluczem do Pisma Świętego”.

Pierwotnie nosił on tytuł Plan Wieków (Plan of the Ages), został on jednak zmieniony na: Boski Plan Wieków (ang. The Divine Plan of the Ages). Wydany przez Zion's Watch Tower Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1882-1886.

Sam tytuł tej książki podaje ważny cel – postęp według Boskiego zarządzenia, znanego Bogu. Tom ten utwierdza autentyczność Biblii, wykazuje harmonię i zupełne porozumienie pomiędzy wszystkimi pisarzami Biblii, podaje sposób studiowania Biblii, dostarcza rozumowego wyjaśnienia cudów, oraz traktuje takie przedmioty jakie ogólnie są tematem zainteresowania, mianowicie:

 • Noc grzechu zakończy się porankiem radości;
 • Istnienie inteligentnego Stwórcy stwierdzone;
 • Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana rozumowo;
 • Określenie epok i dyspensacji w rozwijaniu się Boskiego Planu;
 • Tajemnica, która była zakryta od wieków i rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym;
 • Powrót naszego Pana;
 • Cel Jego Przyjścia, naprawienie wszystkich rzeczy;
 • Dlaczego Bóg dopuścił zło?;
 • Dzień Sądu tysiąc lat długi;
 • Okup i Restytucja;
 • Oddzielenie i odróżnienie ludzkiej natury od duchowej;
 • Trzy drogi: szeroka droga, wąska droga i święta droga;
 • Królestwa tego świata;
 • Królestwo Boże;
 • Dzień Jehowy.”

Do 1919 roku książka osiągnęła nakład 5 mln 245 tys. egzemplarzy i do dziś pozostaje jednym z najszerzej dystrybuowanych ekspozycji Biblii, wydanych na całym świecie. Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki Boski Plan Wieków:

Kolejne wydania:

 • 1886 r. - Millennial Dawn Volume I The Plan of the Ages - pierwsza edycja ukazała się w twardej oprawie i liczyła 368 stron. Równocześnie książkę opublikowano na łamach czasopisma Watch Tower (listopad 1886, grudzień 1886 i styczeń 1887) i rozesłana do stałych czytelników.
 • 1891 r. - Millennial Dawn Volume I The Divine Plan of the Ages - poprawiona edycja liczyła 368 stron, w miękkiej zielonej oprawie. Wydano 400 tys. egzemplarzy. Od tej edycji książka na okładce nosiła tytuł Boski Plan Wieków (ang. The Divine Plan of the Ages), ale na stronie tytułowej nadal widniał tytuł Plan Wieków (Plan of the Ages).
 • 1895 r. - Millennial Dawn Volume I The Divine Plan of the Ages - poprawiona edycja liczyła 368 stron w twardej oprawie. Wydano 530 tys. egzemplarzy.
 • 1898 r. - Millennial Dawn Volume I The Divine Plan of the Ages - poprawiona edycja liczyła 368 stron. Wydano ją w oprawach: twardej, miękkiej i sztucznej skóry.
 • 1901 r. - Millennial Dawn Volume I The Divine Plan of the Ages - poprawiona edycja liczyła 368 stron w twardej oprawie.