Linki

Niniejsza strona nie powstałaby w obecnej formie bez wykorzystania tekstów i materiałów archiwalnych znalezionych w bogatych zasobach Internetu. Oto lista stron, na których można znaleźć wiele cennych informacji o pastorze Charlesie Russellu, jego dziele i czasach:


  • dabhar.org – polska strona zawierająca angielskie i polskie teksty publikacji C.T. Russella. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam różnych materiałów.
  • wydawnictwostraz.org – strona czasopisma “Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa”, które publikuje przedruki oryginalnych artykułów ze “Strażnicy”.
  • nastrazy.pl – strona zawierająca m.in. literaturę autorstwa C.T. Russella oraz sklep, w którym można nabyć jej nowe, polskojęzyczne wydania.
  • agsconsulting.com – amerykański serwis zawierający m.in. archiwum czasopisma “Strażnica” i innych publikacji C.T. Russella. Szczególnie dziękujemy jego autorom za pozwolenie wykorzystania materiałów w języku angielskim.
  • htdbv8.com – Harvest Truth DataBase – baza publikacji “prawdy Żniwa”.
  • ctrussell.us – anglojęzyczna strona z literaturą C.T. Russella, także w wersji na program MySword.
  • godsplan-today.com – książka „Boski plan wieków” w 36 językach do czytania online.
  • www.pastor-russell.com pierwsza strona w internecie o C.T. Russellu