Berean Bible Teachers Manual (1909 r.)

W 1909 roku Charles Russell zaakceptował wydanie przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society publikacji zatytułowanej: Berean Bible Teacher’s Manual (pol. Podręcznik Studentów Biblii Beriańskiej), której autorem był bliski współpracownik pastora, C.J. Woodworth.

Na 542 stronach umieszczono kolejne wersety biblijne z odpowiednimi komentarzami. Dodatek stanowiły umieszczone na końcu książki pomoce naukowe, szkice, objaśnienia terminów i pojęć oraz wiele innych materiałów.

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.