Poems of Dawn (1912 r.)

Poems of Dawn

 

W 1912 roku Charles Russell zaakceptował wydanie przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society tomu poezji religijnej pod tytułem: Poems of Dawn (pol. Wiersze Brzasku).

Był to poszerzony zbiór wydanego w 1902 roku tomu Hymns of Dawn (pol. Pieśni Brzasku). Jego autorem była Gertrude Seibert. Wydanie liczyło 286 stron i było dostępne w czterech wersjach: okładka z tkaniny, ze skóry z czerwonymi krawędziami, ze skóry ze złotymi krawędziami i w pełnej skórzanej ze złotymi krawędziami.