The Divine Plan and the Great Pyramid (1913 r.)

W 1913 roku Charles Russell wydał książkę pod tytułem: The Divine Plan and the Great Pyramid (pol. Boski Plan i Wielka Piramida).

Publikacja była dostępna w twardej oprawie i liczyła 448 stron.

Kolejne wydania:

  • 1913 r. – The Divine Plan and the Great Pyramid – 448 stron.
  • 1915 r. – The Divine Plan of the Ages As Shown In the Great Pyramid – 438 stron.