The Emphatic Diaglott (1902 r.)

W 1902 roku Charles Russell uzyskał dla korporacji Watch Tower Bible & Tract Society prawa do wydania i rozpowszechniania wyjątkowego dzieła: Berean Bible – The Emphatic Diaglott. Było to angielsko-greckie linearne wydanie Nowego Testamentu, które przygotował w 1864 roku Benjamin Wilson. Nowa edycja została wzbogacona o wstęp i obszerny indeks haseł biblijnych. Kolejne edycje: