Thy Word Is Truth (1892 r.)

W 1892 roku wydano piętnasty traktat z serii Old Theology Quarterly.

Nosił on tytuł: Old Theology Quarterly No. 15, Thy Word Is Truth – An Answer to Robert Ingersoll’s Charges Against Christianity (pol. Słowo Twoje jest Prawdą – odpowiedź Robertowi Ingersoll w obronie chrześcijaństwa).

Była to odpowiedź pastora Charlesa Russella na zarzuty Roberta Ingersolla przeciw chrystianizmowi. Traktat liczył 32 strony.

Rok później wydano poszerzoną wersję tego traktatu, pod tytułem: Old Theology Quarterly No. 16, Thy Word Is Truth – A Reply to Ingersol.

 

  • Download Now:

                                          pdf_icon_mini_eng


Zobacz także:

Przyjdź Królestwo Twoje (lata 1891-1892)

Szczegółowy życiorys C.T. Russella