Linki

Niniejsza strona nie powstałaby w obecnej formie bez wykorzystania tekstów i materiałów archiwalnych znalezionych w bogatych zasobach Internetu. Oto lista stron, na których można znaleźć wiele cennych informacji o pastorze Russellu, jego dziele i czasach:

dabhar.org – polska strona zawierająca angielskie i polskie teksty publikacji C.T. Russella. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam różnych materiałów.

wydawnictwostraz.org – strona czasopisma "Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa", które publikuje przedruki oryginalnych artykułów ze "Strażnicy".

nastrazy.pl – strona zawierająca m.in. literaturę autorstwa C.T. Russella oraz sklep, w którym można nabyć jej nowe, polskojęzyczne wydania.

agsconsulting.com – amerykański serwis zawierający m.in. archiwum czasopisma "Strażnica" i innych publikacji C.T. Russella. Szczególnie dziękujemy jego autorom za pozwolenie wykorzystania materiałów w języku angielskim.

htdbv8.com – Harvest Truth DataBase – baza publikacji "prawdy Żniwa".

ctrussell.us – anglojęzyczna strona z literaturą C.T. Russella, także w wersji na program MySword.

godsplan-today.com – książka „Boski plan wieków” w 36 językach do czytania online.

pastorrussellbiography.com – oficjalna strona biografii C.T. Russella autorstwa Fredericka Zydka.

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.