16 grudnia

Jak długo będziecie chwiać się na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim; a jeśli Baal, idźcie za nim – 1 Król. 18:21

Potrzebujemy jakiegoś probierza, czegoś, co pomoże nam w podejmowaniu decyzji, co umożliwi umysłowi szybko się decydować. Tym probierzem powinna być Boska wola, tak by jej dostrzeżenie w odniesieniu do każdej sprawy natychmiast ją rozstrzygało. Zdolność podejmowania szybkiej decyzji, zawsze właściwie odczytującej Boską wolę, wymaga pewnego doświadczenia i zdyscyplinowania. Im wcześniej rozpoczniemy, tym wcześniej dojdziemy w tym do biegłości. Im bardziej energicznie zabierzemy się do poznania Boskiej woli i jej pełnienia oraz pokazania Mu przez to, że mamy radość z pełnienia Jego woli, tym lepiej i tym szybciej nasz charakter będzie oparty na właściwych zasadach. (R2950)