Cienie Przybytku

Book Cover: Cienie Przybytku

Charles Russell przedstawił w tej książce znaczenie typów podanych w Starym Testamencie. Namiot Zgromadzenia, który Bóg polecił zbudować Izraelowi w czasie jego pobytu na puszczy, a także wszystkie związane z nim ceremonie i usługi religijne są - jak mówi Apostoł Paweł w Liście do Żyd. 10:1 - "cieniem przyszłych dóbr". Książka stanowi analizę tych "cieni", ich symboliki i związku z planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Zastosowane obrazy i figury potwierdzają cały plan wieków  – usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać. Pozycja ta zawiera następujące tematy:"

  • Przybytek obrazowy;
  • Izraelici, Lewici i kapłani;
  • Poświęcenie kapłanów;
  • Wielki Dzień Pojednania;
  • Inny obraz ofiar pojednania;
  • Ofiary składane po Dniu Pojednania;
  • "Popiół jałowicy pokrapiający splugawione" ;

Różne wydania książki

Kolejne wydania:

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.