Książka pytań i odpowiedzi

Book Cover: Książka pytań i odpowiedzi

Książka „Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” zawiera obszerny zbiór odpowiedzi, jakie w ostatnich dwunastu latach swojego życia udzielała pastor Charles Russell.

Powstała ona dzięki staraniom L.W. Jonesa, który po 1916 roku poświęcił dużo pracy, aby zebrać wszystkie pytania i udzielone odpowiedzi z różnych konwencyjnych sprawozdań (Souvenir Convention Report). W ten powstała obszerna lista pytań uporządkowanych alfabetycznie i według dat, którą zebrano w 1917 roku w formie książki zatytułowanej What Pastor Russell Said?.

Dzieło to obejmuje szereg odpowiedzi na pytania z różnych zagadnień Pisma Świętego oraz codziennego życia chrześcijan. Odpowiedzi te były dawane przez szczególnie uzdolnionego kaznodzieję, dlatego warto zapoznać się z nimi. Jeżeli niektóre odpowiedzi będą wydawać się czytelnikowi nie zupełnie zrozumiałe, nie należy autorowi przypisywać braku logiki, a raczej głębiej zastanowić się nad danym zagadnieniem biblijnym. Warto również wziąć pod uwagę możliwość popełnienia błędu przez tłumaczy, którzy ze swej strony starali się uczynić tyle, na ile było ich stać.

Pierwsze polskie wydanie tej książki ukazało się w 1947 roku, dzięki staraniom zboru Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Chicago (USA). Pierwsza polska edycja ukazała się w 1989 roku, staraniem Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce. W 2015 roku dzięki staraniom Wydawnictwa „Straż” ukazała się poprawiona edycja pod tytułem Co powiedział pastor Russell czyli jego odpowiedzi na liczne pytania zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowane do redakcji „The Watch Tower” (publikacja ta u nas jeszcze nie jest dostępna).


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.