1) Boski Plan Wieków

Book Cover: 1) Boski Plan Wieków

Jest to pierwszy tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1886 roku.

Dzięki tej książce czytelnik może z łatwością dostrzec ukazany w Biblii podział historii ludzkości na wieki oraz działanie Boga w każdym z nich. Dzieło to pomogło bardzo wielu osobom w zrozumieniu Biblii, dlatego jego entuzjastyczni czytelnicy nazywają je Kluczem do Pisma Świętego”.

Pierwotnie nosił on tytuł Plan Wieków (Plan of the Ages), został on jednak zmieniony na: Boski Plan Wieków (ang. The Divine Plan of the Ages). Wydany przez Zion's Watch Tower Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1882-1886.

Sam tytuł tej książki podaje ważny cel – postęp według Boskiego zarządzenia, znanego Bogu. Tom ten utwierdza autentyczność Biblii, wykazuje harmonię i zupełne porozumienie pomiędzy wszystkimi pisarzami Biblii, podaje sposób studiowania Biblii, dostarcza rozumowego wyjaśnienia cudów, oraz traktuje takie przedmioty jakie ogólnie są tematem zainteresowania, mianowicie:

 • Noc grzechu zakończy się porankiem radości;
 • Istnienie inteligentnego Stwórcy stwierdzone;
 • Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana rozumowo;
 • Określenie epok i dyspensacji w rozwijaniu się Boskiego Planu;
 • Tajemnica, która była zakryta od wieków i rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym;
 • Powrót naszego Pana;
 • Cel Jego Przyjścia, naprawienie wszystkich rzeczy;
 • Dlaczego Bóg dopuścił zło?;
 • Dzień Sądu tysiąc lat długi;
 • Okup i Restytucja;
 • Oddzielenie i odróżnienie ludzkiej natury od duchowej;
 • Trzy drogi: szeroka droga, wąska droga i święta droga;
 • Królestwa tego świata;
 • Królestwo Boże;
 • Dzień Jehowy.”

Do 1919 roku książka osiągnęła nakład 5 mln 245 tys. egzemplarzy i do dziś pozostaje jednym z najszerzej dystrybuowanych ekspozycji Biblii, wydanych na całym świecie. Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem. Różne wydania książki Boski Plan Wieków:

Kolejne wydania:


 

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.