4) Walka Armagieddonu

Book Cover: 4) Walka Armagieddonu

Jest to czwarty tom cyklu Wykładów Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1897 roku.

Choć książka Walka Armagedonu koncentruje się głównie na zagadnieniu sądu nad Babilonem, w jego kościelnych i cywilnych aspektach, jaki miał miejsce przy końcu XIX wieku, to jednak czytając te rozważania dziś, po ponad stu latach od ich napisania,  trudno się oprzeć wrażeniu, że dotykają one również problemów obecnego czasu. Głód, bezrobocie, dysproporcje społeczne, marnotrawstwo ekonomiczne, bezduszność struktury gospodarczej wzniesionej na bazie egoistycznej rywalizacji sprzecznych interesów, zagrożenie konkurencją państw dalekowschodnich, brak nadziei na znalezienie jakiegokolwiek rozwiązania tej sytuacji oraz nieustanny wzrost niezadowolenia społecznego pomimo coraz większego dobrobytu to zjawiska, które na przestrzeni ostatnich stu osiemnastu lat nie straciły nic ze swej aktualności, a rządy i społeczeństwa współczesnych państw nadal nie znajdują odpowiedzi na dręczące pytania pojawiające się na kartach tej książki.

Początkowo była ona zatytułowana Dzień Pomsty (The Day of Vengeance). W 1912 roku zmieniono jej tytuł na Walka Armageddonu (The Battle of Armageddon). Wydana przez Watch Tower Bible and Tract Society. Pastor Russell pisał tą książkę w latach 1891-1897.

Książka opisuje końcową epokę wieku Ewangelii. Jest to okres, który przynosi światu liczne błogosławieństwa, które stają się powodem starć, niezadowolenia, kłopotów i przyspieszają walkę pomiędzy Kapitałem a klasą robotniczą. Niektóre z omawianych przedmiotów to:

  • Dzień Pomsty;
  • Konieczność i sprawiedliwość Dnia Pomsty;
  • Babilon pozwany przed wielki sąd;
  • Jego kościelne zamieszanie;
  • Zbieranie się narodów i przygotowanie elementów na wielki ogień Boskiej zapalczywości;
  • Starcie nieodwołalne;
  • Proponowane środki zaradcze – społeczne i finansowe;
  • Walka Wielkiego Dnia;
  • Wielkie proroctwo naszego Pana;
  • Ustanowienie Królestwa Bożego i sposób Jego objawienia.”

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

Różne wydania książki

Kolejne wydania:


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.