Angelophone Hymns (1916 r.)

Angelophone Hymns

W 1916 roku Charles Russell zaakceptował wydanie wyjątkowej produkcji zatytułowanej: Angelophone Hymns.

Były to zestawy 50 płyt gramofonowych nagranych przez wytwórnię Angelico Records. Na każdej z tych 7-calowych płyt nagrana była jedna z pięknych religijnych pieśni, zaśpiewanych przez znanego kanadyjskiego śpiewaka prof. Henry’ego Burra. Natomiast na drugiej stronie płyty znajdował się jeden z krótkich wykładów pastora Charlesa Russella, nagranych na potrzeby Fotodramy stworzenia. Przy prędkości 58 obrotów na minutę, czas odtwarzania jednej strony takiej płyty wynosił dwie minuty, co umożliwiało na zmieszczenie krótkiej pieśni. Były one także reklamowane jako Old Fireside Hymns w wykonaniu barytona Henry’ego Burra. Do nagrań dołączony był śpiewnik pod tym samym tytułem. Prawa strona zawierała tekst pieśni z nutami, podczas gdy lewa strona była poświęcona na streszczenie krótkiego wykładu pastora Russella. Z jakiegoś powodu pieśni były ponumerowane od 49 do 98, chociaż nie jest pewne, że przygotowano do wydania pieśni o numerach od 1 do 48. Publikacja była dostępna w twardej i miękkiej oprawie, liczyła 100 stron.

Jak się okazało, z upływem czasu do wydawnictwa zaczęły napływać liczne skargi na bardzo słabą jakość nagrania wykładów pastora Russella oraz słabe wykonanie pieśni przez Henry’ego Burra. Był on barytonem i miał trudności z wyciąganiem niektórych wysokich nut. Z tego powodu nagrania zostały ponownie zarejestrowane, tym razem w wykonaniu śpiewaka Harry’ego Humphriesa. Śpiewał on wolniej, co spowodowało wymuszenie zwolnienia prędkości obrotu płyty. Wszystko to było dużą komplikacją dla użytkowników. W 1919 roku Towarzystwo zrezygnowało z tej produkcji.

 

Kolejne wydania:

  • 1916 r. – The Angelophone Hymns – 100 stron.

 

  • Download Now:

                                            pdf_icon_mini_eng  youtube_icon_mini youtube_icon_mini


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.