The Great Pyramid and the Bible (1912 r.)

The Great Pyramid and the Bible

W 1912 roku Charles Russell zaakceptował wydanie przez korporację Zion`s Watch Tower Tract Society książki pod tytułem: The Great Pyramid and the Bible (pol. Wielka Piramida i Biblia), którą napisał Morton Edgar.

Publikacja zwracała uwagę na Wielką Piramidę w Gizie, strając się spojrzeć na nią z punktu widzenia Pisma Świętego. Autorzy dostrzegali w jej wymiarach i budowie zarysy Boskiego Planu Wieków. Równocześnie reklamowała dużo większą i obszerniejszą książkę na ten temat: Great Pyramid Passages Volume I (pol. Stosunki Wielkiej Piramidy, vol I), której autorem byli John i Morton Edgar.

Publikacja była dostępna w miękkiej oprawie i liczyła 50 stron.

Kolejne wydania:

  • 1912 r. – The Great Pyramid and the Bible.
  • 1915 r. – The Great Pyramid and the Bible.
  • 1924 r. – The Great Pyramid and the Bible.
  • Download Now:

                                             pdf_icon_mini_eng

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.