The Object and Manner of our Lord’s Return (1877 r.)

The Object and Manner of our Lord’s Return

The Object and Manner of our Lord’s Return

Polski tytuł broszury to: Cel i sposób Powrotu naszego Pana (ang. The Object and Manner of our Lord’s Return).

Została ona wydana w 1877 roku, jednak pastor Charles Russell napisał ją zapewne kilka lat wcześniej. Paul Johnson w swojej książce zatytułowanej Posłannik Parouzji napisał, że było to w 1875 roku. Na broszurce widnieje jednak data wydania – 1877 rok. Broszura miała 64 strony i została sprzedana w ilości 50 tys. egzemplarzy.

Broszura podkreślała, że Jezus Chrystus nie powróci w widzialnym ciele – jak to powszechnie rozumiano – ale jako potężna, niewidzialna istota, mająca panować na Ziemi, by ustanowić od dawna obiecane Boskie tysiącletnie Królestwo i sprowadzić błogosławieństwa Restytucji na niezliczone narody. Russell napisał w niej: „Wierzymy, że Pismo Święte uczy, że Jego przyjście i przez pewien czas po tym, jak przyjdzie, pozostanie niewidoczne; potem zamanifestuje lub objawi siebie w sądach i różnych formach, tak, że ‘każde oko ujrzy Go’.” Na poparcie tych myśli zacytował takie teksty jak Dz. Ap. 1:11 („Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba”) i Ewangelię Jana 14:19 („Jeszcze maluczko, a świat mię już więcej nie ogląda; lecz wy mię oglądacie; bo ja żyję, i wy żyć będziecie”).

Pastor wytłumaczył również znaczenie greckiego słowa „parousia”. Omawiając cel wtórego przyjścia Chrystusa, Russell jasno wykazał, że nie było to coś, co można osiągnąć w jednej chwili. „Drugie przyjście, podobnie jak pierwsze, obejmuje okres czasu i nie jest wydarzeniem chwili.” W tym czasie Maluczkie Stadko miało otrzymać swoją nagrodę z Panem, jako współdziedzice w Jego Królestwie. Inni ludzie będą mieli okazję uzyskać doskonałe życie na Ziemi, która będzie przywróconym pięknym Rajem.

 

  • Download Now:

                                           pdf_icon_mini_eng

 


Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.