Strażnica

Początki wydawania czasopisma Strażnica

STRAŻNICA czyli Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence stała się wyjątkowym pismem wśród wszystkich publikacji na świecie. Od czasu Apostołów, naśladowcy Chrystusa oczekiwali i spodziewali się Jego drugiego przyjścia. Szczególnie podkreślał to w swoich listach Apostoł Paweł, które kierował do kościoła. Jezus dał wyraźne świadectwo o tym, że przyjdzie ponownie, w przesłaniu skierowanym do uczniów podczas ostatniej nocy Jego obecności na ziemi.

Wielu chrześcijan myślało, że Pan pojawi się w ziemskim ciele, które było ukrzyżowane i które nie doznało rozkładu. Jednakże we właściwym czasie dla czujnych obserwatorów stało się jasne, że obecność Pana musi być niewidzialna, ponieważ On jest istotą Boską i Apostoł Paweł wyraźnie stwierdził w odniesieniu do Niego: “Którego nie widział żaden z ludzi ani widzieć może” (1 Tym. 6:16) naturalnym wzrokiem … więcej >>


Kształt i format czasopisma Strażnica

W lipcu 1879 roku, po zerwaniu kontaktów z pismem Zwiastun Poranka (Herald of the Morning), 27-letni wówczas C.T. Russell zaczął wydawać w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych swój własny miesięcznik zatytułowany Strażnica Syjonu i Zwiastun Obecności Chrystusa (Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence) … więcej >>