15 czerwca

Zawrę z wami przymierze wieczne, miłosierdzia Dawidowe pewne wyleję na was – Iz. 55:3

Klasę, z którą Pan zawarł wieczne przymierze i do której należą „miłosierdzia Dawidowe pewne”, stanowią wszyscy ci, którzy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości, których dusze były tak spragnione Boga, jak jeleń strumienia wód; którzy znalazłszy Go, poświęcili się Mu i otrzymali namaszczenie Duchem Świętym, poświadczającym ich duchowi, iż są synami Boga; którzy jako namaszczeni synowie mogli dostrzec w sobie cechy godne prawdziwego synostwa – lojalność, wierność, gorliwość, energię, odwagę, roztropność itp. (R1936-28)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4318-27.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.