23 czerwca

Na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny – Mat. 13:23

Rozmaite miary owocowania (owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny) lub dziesięć i pięć grzywien pokazują różnice w przeszkodach, które trzeba pokonać itp., a nie niewierność w korzystaniu z zasobów łaski. Niektórzy mogą pracować długo i pilnie, osiągając znikome rezultaty, podczas gdy ten sam wysiłek u innych, posiadających bardziej stanowczą wolę i większą konsekwencję, może dokonać wielkich rzeczy. Niektórzy przez potykanie się i powracanie na złą drogę, z czego później się podnoszą, tracą czas i sposobności, których już nigdy nie odzyskają, chociaż dostępują przebaczenia i wspaniałomyślnego przywrócenia do Boskiej łaski, a następnie z pilnością i cierpliwością biegną aż do końca. (R1972-98)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4634-202.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.