29 czerwca

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą – Mat. 5:8

„Czyste serce” nie oznacza doskonałości postępowania, słów czy myśli, lecz doskonałość intencji w odniesieniu do nich. Nasze pragnienia i wysiłki muszą zmierzać w kierunku doskonałości – w myśli, słowie i czynie. Wzorem, który nasze serce i wola muszą zaakceptować, jest Boski wzór: „Bądźcie doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest” (Mat. 5:48). Bóg nie wystawił żadnego wzoru niższego od tej absolutnej doskonałości. Jeśli kroczymy śladami Chrystusa, zapewnia nam przez Niego łaskę, miłosierdzie i pokój, a czystość serca jest jednym z zasadniczych warunków kroczenia wąską drogą. (R2585-67)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5148-389.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.