14 kwietnia

Wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzony został – Iz. 53:12

Jak każdy, kto postępuje śladami Mistrza, musi przeżyć pewne getsemańskie doświadczenia, tak każdy musi poznać przynajmniej przedsmak wszystkich doświadczeń Mistrza. Nie zapominajmy więc wyszukiwać sposobności służenia braciom, tym „maluczkim”, współuczniom Chrystusa. Starajmy się nie dodawać do urągań, które muszą spaść na wszystkich naśladowców Baranka, lecz przeciwnie: okazujmy współczucie naszymi słowami oraz udzielajmy pomocy drugim w noszeniu krzyża oraz występujących trudnościach i próbach. W ten sposób najlepiej możemy pokazać naszemu Panu i Głowie, jak ocenilibyśmy sposobność udzielenia Mu pomocy w niesieniu Jego krzyża w drodze na Kalwarię. (R2473-125, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5064-228.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.