16 kwietnia

Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, w którym będę przygotowywać moje klejnoty; ulituję się, jak ojciec lituje się nad swoim synem, który mu służy – Mal. 3:17

Gdyby Pan wysłał nas, byśmy szukali Jego wybranych, moglibyśmy zebrać takie jednostki, które On odrzuciłby jako niegodne, ponieważ nie jesteśmy w stanie czytać serca. Myśl ta powinna wyrobić w nas pokorę, delikatność i cichość w stosunku do wszystkich oraz pełne zaufanie do Pana, a także skłonność do szukania Jego kierownictwa w odniesieniu do naszej pracy jako Jego sług, tak jak Samuel spoglądał ku Panu w związku z namaszczeniem Dawida. (R3225-221)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5119-326.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.