29 kwietnia

Będzie mnie wzywał, a wysłucham go; będę z nim w utrapieniu, wyrwę i uwielbię go – Ps. 91:15

Zawsze mamy błogosławiony przywilej zanoszenia naszych smutków i utrapień do Pana,

Bo On wie,
Jak usunąć gorycz z życia niedoli.

Czyni to, pokazując nam przez doświadczenie, jak marne są wszystkie ziemskie rzeczy oraz jak zupełnie nie są w stanie zaspokoić pragnień duszy ani pocieszyć zranionego ducha. Wtedy pojawia się myśl, że bez względu na to, jak dokuczliwe są nasze doświadczenia, niedługo się skończą; a jeśli im na to pozwolimy, wyrobią w nas błogie owoce sprawiedliwości oraz rozwiną silny i szlachetny charakter, zdyscyplinowany w przejawianiu pełnej samokontroli, życzliwym liczeniu się z innymi, cierpliwym znoszeniu utrapień oraz praktykowaniu lojalności pełnej miłości, wierności i ufności względem Boga. (R1937-30)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5757-264.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.