14 lipca

Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i obmowa niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością – Efez. 4:31

Z pozycji wysokiej oceny Boskiego prawa zaawansowany chrześcijanin widzi, że w oczach Bożych nienawiść jest morderstwem, obmowa – zabójstwem, a niszczenie dobrego imienia bliźniego – kradzieżą i rabunkiem. Jeśli jakakolwiek z wymienionych rzeczy uprawiana jest w Kościele, przez ludzi wyznających Boga, jest ona podwójnym złem – zabójstwem i ograbianiem brata. Jedyny wyjątek od zasady niemówienia źle o kimkolwiek może mieć miejsce wówczas, gdy jesteśmy świadomi absolutnej konieczności objawienia zła – gdy przedstawienie tego zła jest przeciwne pragnieniom naszego serca, a czynimy to jedynie z konieczności: z powodu miłości do drugich, którzy nie będąc poinformowani, mogliby zostać skrzywdzeni. (R2442-67)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R4759-45.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.