24 lipca

Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego – Jak. 5:16

Społeczność z Panem w modlitwie wzmacnia zaufanie w Pański nadzór nad naszymi sprawami; wzmacnia wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa; podnosi świadomość Jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości; wzmacnia miłość do wszystkich braci w Chrystusie; oraz wzbudza troskę o ich powodzenie i duchowy postęp. W ten sposób modlitwa ściśle i czynnie utożsamiana jest z postępem w sprawach duchowych, w rozwijaniu owoców Ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. (R2692-268)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5744-243.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.