4 lipca

Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komu objawione jest? – Iz. 53:1

W obecnym czasie Kościół powołany jest po to, by pozwalać światłu świecić i w ten sposób sprowadzać na siebie prześladowania, by znosić prześladowania dla sprawiedliwości, aby być przez nie należycie wyćwiczonym w cierpliwości, braterskiej uprzejmości, współczuciu i miłości – wobec prześladowców i wszystkich ludzi. Niech więc wszyscy, którzy widzą tę nagrodę i światło Boskiej chwały świecące na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, będą wierni warunkom, powołaniu i służbie Ojca. Niech ci wszyscy zwracają uwagę na posługę (służbę), którą im powierzono, i nie ustają. Niech się nie zniechęcają, bez względu na to, czy ludzie chcą ich słuchać, czy nie, czy myślą lub mówią o nich źle. Niech pamiętają, że gdy próby się skończą, będą składać sprawozdanie przed samym Panem, kiedy to będzie On zgromadzał Swoje klejnoty. (R2413-6)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3589-204.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.