10 lutego

Bądź przykładem wiernych w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości – 1 Tym. 4:12

Każdy chrześcijanin powinien starać się być wzorem godnym naśladowania – wzorem usilnych, szczerych wysiłków naśladowania Chrystusa w codziennym życiu i aktywnej gorliwości w Jego służbie. Nie możemy spodziewać się, że w obecnym życiu staniemy się wzorami doskonałości, najwyższej chwały moralnej i piękna świętości. Taki wzór mamy tylko w Chrystusie, naszym Panu. Nie w takim też sensie Paweł powiedział: naśladujcie mnie lub naśladujcie nas, lecz swoją myśl ujął następująco: „Bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy” (1 Kor. 11:1). Apostoł był wspaniałym przykładem szczerych wysiłków osiągnięcia doskonałości, lecz nie tej najwyższej, która była tylko w Chrystusie. Przykładem dla nas powinna być właśnie jego gorliwość i wielka pilność w naśladowaniu Chrystusa i pełnieniu Jego woli. (R1884-249)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5493-200.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.