18 lutego

Pan, Bóg wasz, doświadcza was, aby wiedział, czy miłujecie Pana, Boga waszego, z całego serca waszego i z całej duszy waszej – 5 Moj. 13:3

Królestwo Boże jest przeznaczone tylko dla tych, którzy przez łaskę Bożą staną się w sercu podobni do Pana Jezusa – będą miłować Boga z całego serca i z całej duszy oraz będą w stanie powiedzieć: „Panie, niech się dzieje nie moja, ale twoja wola”. Tylko stan pełnego poddania się Panu może uczynić nas odpowiednimi do Królestwa, ponieważ żaden inny stan nie oznacza zupełnego poddania się Bogu i pełnej miłości do Niego. Nie zapominajmy też, że wszystkie niebiańskie rzeczy, których „oko nie widziało i ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło”, Bóg przygotował dla tych, którzy miłują Go najwyższą miłością. (R2257)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5799.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.