27 lutego

Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom – Filip. 4:5

Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako „skromność” zdaje się zawierać w sobie myśl umiarkowania (delikatności), braku zbyt kategorycznego domagania się swoich praw. Miłosierdzie i wyrozumiałość są z pewnością zaletami wymaganymi od wszystkich, którzy chcą znaleźć się w Królestwie razem ze swym Panem. Naszą zasadą powinna być wierność w wypełnianiu (na ile jest to tylko możliwe) tego wszystkiego, czego wymaga od nas sprawiedliwość, a miłosierdzie w odniesieniu do wszystkich naszych wymagań sprawiedliwości od drugich. W ten sposób będziemy dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie, ponieważ On jest dobry i miłosierny wobec niewdzięcznych. (R3127-5)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5249-167.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.