5 maja

Jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie – Rzym. 8:13

Warunki, na mocy których możemy pozostawać w łączności z Panem i posiadać nadzieję uczestniczenia w chwale zmartwychwstania, zostały w ten sposób definitywnie określone jako umartwianie spraw ciała – ograniczanie cielesnych skłonności, uśmiercanie, krzyżowanie i zużywanie ich w służbie dla Pana i Jego sprawy. Takie umartwianie spraw ciała, taką walkę ze słabościami ciała, Apostoł w innym miejscu nazywa „bojem”, gdy mówi, że ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, ponieważ te dwie rzeczy są sobie przeciwne i pozostaną przeciwnikami do końca życia. Jeśli duch jest ochoczy i walczy ze słabościami ciała najlepiej jak potrafi, Pan – przez zasługę Zbawiciela – uzna to zwycięstwo za zupełne. (R3200-167)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5805-355.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.