8 maja

A ta jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot wieczny – 1 Jana 2:25

Wszyscy powinniśmy zrozumieć, że mamy coś do zrobienia w zakresie realizacji udzielonych nam chwalebnych obietnic Bożych. Jeśli chodzi o sprawy życia doczesnego, Bóg obiecał, że nie zabraknie nam chleba ani wody, co jednak nie oznacza, że mamy zaniedbywać rozsądne sposobności ich zdobywania. On obiecał nam także udział w przyszłym Królestwie, ale do nas należy uczynienie naszego powołania i wyboru pewnym. Bóg w każdej sprawie jest w pełni zdolny i gotowy spełnić wszystko, co do Niego należy. Jednak dla naszego pożytku wzywa nas, byśmy okazali naszą wiarę przez uczynki – przez współpracę z Nim w każdy rozsądny sposób. (R3204-173)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5608-12.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.