17 marca

Przeto weźcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Albowiem każdemu, który ma, będzie dane, i obfitować będzie; a od tego, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane – Mat. 25:28,29

Dlaczego jako ilustrację tych, którzy zakopują swoje talenty, wybrano człowieka posiadającego jeden talent? Ma to na celu pokazanie odpowiedzialności tych, którzy mają najmniej, by podkreślić, że Pan spodziewa się, iż nawet najmniejszy z Jego poświęconego ludu będzie znał talenty (sposobności), które ma w swym posiadaniu, i będzie ich używał. Bez winy nie będą nawet ci, którzy mają najmniejsze zdolności (sposobności) służenia Jemu, Jego braciom i Jego prawdzie i je zaniedbują. (R2764-58, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R3869-315.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.