18 stycznia

W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący – Rzym. 12:11

Niech wszyscy, którzy pragną skutecznie biec w zawodach, zwracają baczną uwagę na swoją gorliwość i aktywność w służbie Panu. Jeśli zagrzebiemy jeden lub więcej naszych talentów pod ciężarem światowych trosk i obciążeń, których można uniknąć lub je usunąć; jeśli nasze talenty zagrzebiemy pod światową ambicją,swoją lub rodziny – czy to przez marnowanie poświęconego czasu na naukę, filozofię, muzykę, sztukę, interesy, politykę, przyjemności, czy przez folgowanie pysze i dogadzanie upodobaniom – ostatecznie, jako niewierni słudzy, zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne. (R1281)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5334.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.