6 stycznia

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce – Ps. 90:12

Licząc swoje dni, chrześcijanin nie czyni tego z uczuciem smutku ani rozpaczy, lecz z trzeźwością. On liczy przemijające dni jako liczne błogosławieństwa, liczne przywileje, liczne sposobności do „opowiadania cnót tego, który nas powołał z ciemności ku cudownej swojej światłości”, do udzielania pomocy innym w pielgrzymskiej podróży i do rozwijania w sobie samym charakteru w coraz większym stopniu podobającego się Bogu, by coraz bardziej stawać się kopią drogiego Syna Bożego. (R2895)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5688.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.