6 września

Nie spotka cię nic złego – Ps. 91:10

Nic w żaden sposób nam nie zaszkodzi. Mogą występować zakłócenia w naszych cielesnych sprawach, wygodzie lub biegu życia. Gdy przypomnimy sobie jednak, że nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu, że to nowemu sercu, umysłowi i woli Pan w słusznym czasie obiecał Królestwo, jesteśmy w stanie zrozumieć, że żadne zewnętrzne wpływy nie mogą kolidować z naszymi prawdziwymi, duchowymi interesami ani przeszkodzić w osiągnięciu chwały Królestwa, którą Pan obiecał Swoim wiernym. Tylko utrata zaufania do Pana i niewierność może oddzielić nas od Jego miłości i obietnic. (R3231)