R0003-1 Prospekt wydawniczy

Zmień język 

::R0003 : strona 1::

PROSPEKT WYDAWNICZY

Jest to pierwszy numer pierwszego tomu „ZION’S WATCH TOWER” („STRAŻNICY SYJONU”) i nie będzie złym, aby wyjaśnić cel jej publikowania.

To, że żyjemy „w dniach ostatecznych” – „dniu Pańskim” – „końcu” wieku Ewangelii, a w konsekwencji, w poranku „nowego” wieku, są to fakty dostrzegane nie tylko przez uważnych studentów Słowa, prowadzonych przez ducha, ale są także zewnętrznymi znakami rozpoznawanymi przez świat słyszący do samo świadectwo, i dlatego pragniemy, aby „domownicy wiary” byli w pełni przebudzeni na fakt, że –

„Żyjemy, poruszamy się
W wielkim i strasznym czasie;
W wieku od wieków zapowiadanym,
że żyć w nim będzie wzniosłym”

I nie tylko, aby pomóc przebudzić się, ale aby pomóc im „założyć kompletną zbroję Bożą, aby mogli ostać się w tym złym dniu”; i oprócz tego wszystkiego, aby przykładając wszelką pilność, dodali do swojej wiary cnotę, a do cnoty umiejętność, samokontrolę, (cierpliwość), braterską miłość, łaskę; aby, jako rezultat zamieszkiwania i rozkwitania tych łask, będą oni niczym Bóg (boscy).

Ale rozpoznając piękno i niezbędność tych ozdób duchowego człowieka, oni pomylili się nie rozpoznawszy, że zasługa ku Bogu nie leży w tych moralnych zaletach, ale w doskonałej ofierze Chrystusowej, i choć przyozdobieni tymi wszystkimi klejnotami charakteru, my nie moglibyśmy zostać teraz uznani za dzieci Boże, ani nigdy nie dopuszczeni do wejścia do Jego obecności bez szaty sprawiedliwości Chrystusowej, „szaty weselnej” niezbędnej do naszego uczestnictwa w „weselu Barankowym”.

„Pozwólcie nam założyć białą szatę tutaj,
Nawet na ziemi, nasz Ojciec drogi,
Trzyma szybko ich rękę, i w ten sposób
Przez świat nie ubrudzeni przechodzą”.

Chrześcijanie, których trzeba przepraszać za zwracanie ich uwagi na te rzeczy, powinni być zarumienieni i zawstydzeni. Wszystko pożądane, pełne nadziei i drogocenne, jest zawsze blisko z nimi związane. One obejmują niemal wszystkie wielkie pobudki ku wierze, czujności, posłuszeństwu i świętości.

Jeśli Bóg dał nam objawienie, i powiedział nam, że jest ono pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, aby człowiek Boży mógł być kompletnie zaopatrzony w każde dobre słowo i czyn, to skąd jest tak wielu Chrześcijan, którzy twierdzą, że akceptują to Słowo Boże jako ich regułę i przewodnik, a równocześnie ignorują ponad połowę z nich, tym samym praktycznie mówiąc, że jest ono niepożyteczne? Gdy Bóg dał nam „mocniejszą mowę prorocką, przy której dobrze zrobimy, jeśli będziemy przy niej trwali”, i gdy „Pan Bóg świętych proroków wysłał Swego anioła aby okazać Swym sługom rzeczy, które wkrótce mają być uczynione”, to czy ci słudzy nie odczuwają żadnego obowiązku, aby starać się zrozumieć te niebiańskie przesłania?

Czy powinni oni trzymać się światowych ludzi i ziemskiego kościoła, którzy uważają za pobożne i mądre nie kłopotanie się tymi rzeczami, którzy chcieliby abyśmy odłożyli je jako puste bajki i osobliwe opowieści, czy dziwne obrazy, które mogą tylko zburzyć porządek w naszych umysłach i zakłócić pracę Chrześcijanina; czy też będziemy trzymać się Boga, który mówi: „Oni mówią wiernie i prawdziwie”, i mówi: „Błogosławiony jest ten, który czyta, i ci, którzy słyszą słowa tego proroctwa, i trzymają się rzeczy w nim zapisanych”? Z pewnością On wie, co jest najlepiej obliczone, aby zainspirować „gorliwość wedle wiedzy” i to, i co jest konieczne, abyśmy „nie byli wkrótce wstrząśnięci w umysłach”.

„Temu, który ma uszy ku słuchaniu co duch mówi zborom”, ZION’S WATCH TOWER (STRAŻNICA SYJONU) ma nadzieję udzielić pomocy i zachęty. Jest niezależna od jakiegokolwiek człowieka, partii i bez kreda wyznaniowego, ale od Biblii; ale w więzach miłości i sympatii dla „wszystkich, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa w prawdzie i szczerości”. Ma ona reprezentować „czyste panny”, prospektywną „Oblubienicę Chrystusa”, i wraz z nimi uznaje tylko jednego mistrza i głowę – Jezusa Chrystusa.

Jak wskazuje jego nazwa, ma ona na celu strzeżenie spraw, które mogą być przedmiotem zainteresowania i korzyści w ich ogłaszaniu dla „maluczkiego stadka”, i jako „Herald of Christ’s Presence” („Posłannik Chrystusowej Obecności”) podać „pokarm na czas słuszny” dla „domowników wiary”.

Wychodzi co miesiąc, i jeśli pragniesz jej wizyty w swoim domu, jednorazowo wyślij swój adres zgodnie z ogłoszeniem na tej stronie. Jeśli masz sąsiada lub przyjaciela, który według ciebie byłby zainteresowany lub mógłby skorzystać z jej porad, możesz zwrócić ich uwagę na nią; w ten sposób głosząc Słowo i czyniąc dobrze wszystkim ludziom, w miarę swoich możliwości.

Warunki, pięćdziesiąt centów rocznie (opłata pocztowa wliczona), są przystępne; ale wszystkim zainteresowanym i chcącym ją mieć, którzy nie są w stanie zapłacić, z chęcią wyślemy ją za darmo, ale musicie poprosić, abyście mogli otrzymać.

====================

— Lipiec 1879 r. —