R0042-6 Rozmaitości – Sami siebie rozsądzajmy

Zmień język

::R0042 : strona 6::

„Bo gdybyśmy się sami rozsądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy sądzeni bywamy, od Pana bywamy ćwiczeni, abyśmy z światem nie byli potępieni.”

====================

— Październik 1879 r. —