R0076-3 Rozmaitości – Wznoszący się poziom wieków

Zmień język 

::R0076 : strona 3::

Wznoszący się poziom wieków jest oczywisty, a każdy z nich niesie lepsze świeckie i duchowe możliwości niż jego poprzednicy. I – dziwne zauroczenie – każdy jest zazdrosny o następny, uparcie twierdząc, że wyczerpał już miłosierdzie, łaskę oraz umiejętności. Jakiż pęd do przodu dała światu krótka wizyta Mesjasza. Chociaż tak skromna, jaka jest urodzajność i siła wzrostu w jego ewangelii, tchnąca niewyobrażalny wigor w każdą dziedzinę ludzkich przedsięwzięć, a wszystko to pod wrogą władzą pogan. Czego można się spodziewać w następnym wieku, kiedy rząd będzie współpracował z łaską? Krzyż i korona, Jezus skazany jako zbrodniarz, wyśmiewany, opluwany i ukrzyżowany, a potem ukoronowany i uwielbiony Król całej ziemi, wskazuje na kontrast.— Wybrane

====================

— Luty 1880 r. —