R0103-3 Wiersz: Moja pieśń

Zmień język

::R0103 : strona 3::

MOJA PIEŚŃ

DLA STRAŻNICY

Tak długo marzyłam by poznać Prawdę tą,
Aż poczułam światło oświecające duszę mą;
Jej harmonia to ożywczy muzyki zdrój,
A jej treścią na zawsze „Drogi Jezus jest mój!”
Ptak, gdy burza szaleje wicher dmie,
Leci w pośpiechu do swego cichego małego gniazda schować się;
Wtedy bezpiecznie pod jego skrzydłem mogę znaleźć schron swój,
I zaśpiewać na zawsze „Drogi Jezus jest mój!”
Kiedy piękno Edenu obudzi się z uśpienia,
I wieków smutnych przeminie bój,
W wielkiej restytucji, Boskiego błogosławienia,
Wciąż będę śpiewała w Raju „Jezus jest mój!”

VESTA N. JOHNSON.

====================

— Czerwiec 1880 r. —