R0111-8 Dział lekcji biblijnej

Zmień język 

::R0111 : strona 8::

DZIAŁ LEKCJI BIBLIJNEJ

Pytanie: Proszę wyjaśnić Mar. 9:43-44. „A jeźliby cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją; bo lepiej jest tobie ułomnym wnijść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do piekła w on ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”.

Odpowiedź: Angielskie słowo piekło (w angielskim przekładzie Nowego Testamentu) jest użyte do przetłumaczenia trzech zupełnie różnych greckich słów. Jedno z nich – „tartarus” pojawia się tylko raz – 2 Piotra 2:4 i oznacza, według najlepszych greckich uczonych, naszą atmosferę. (Szatan – władca, „który rządzi w powietrzu” [Efez. 2:2]). Kolejne Greckie słowo przetłumaczone na piekło, to „hades”. Słowo to jest użyte 11 razy w Nowym Testamencie i aż 10 razy jest niewłaściwie przetłumaczone na piekło. Słowo to oznacza grób, stan śmierci, panowanie śmierci. Autor Diaglottu pisze: „Tłumaczenie słowa hades jako piekło, tak, jak jest to uczynione w 10 przypadkach z 11 w Nowym Testamencie, jest bardzo niewłaściwe, chyba, że w saksońskim znaczeniu słowa „helan” – przykrywać. Pierwotne znaczenie słowa piekło odnosi się tylko do tego, co było sekretne lub ukryte. Doskonale odpowiada to greckiemu słowu hades i hebrajskiemu odpowiednikowi sheol, ale teologiczna definicja, która przylgnęła do tego słowa w dzisiejszych czasach w żadnym razie nie wyraża jego prawdziwego znaczenia. Twierdzi się, że nawet w dzisiejszych czasach w niektórych częściach Anglii nierzadko słyszy się pierwotne saksońskie użycie tego słowa, na przykład, gdy mówi się o przykrywaniu ziemniaków [helling = przykrywanie – przyp. tłum.] lub pokrywaniu domu [helling = pokrywanie, dosłownie pokrywanie dachu gontem – przyp. tłum.].

Trzecie greckie słowo przetłumaczone na piekło to „gehenna”. Pojawia się ono 12 razy. Ten sam autor cytowany powyżej mówi, że gehenna: „to grecki sposób wymawiania hebrajskiego słowa, które tłumaczy się „Dolina Hinnom”. Dolina ta także była nazywana „tophet”, obrzydzenie, odraza. W to miejsce wyrzucane były różnego rodzaju nieczystości, padliny zwierząt oraz niepochowane ciała przestępców, którzy zostali straceni. By to spalić w dolinie utrzymywano stale palące się ognie. Zatem gehenna pojawiająca się w Nowym Testamencie symbolizuje śmierć oraz całkowite zniszczenie, ale w żadnym miejscu nie oznacza wiecznych mąk.

Kimchi o Psalmie 27:13 mówi: „Było to miejsce w ziemi (dolinie) blisko Jeruzalem zasługujące na pogardę, ponieważ tam wyrzucano wszystkie rzeczy nieczyste oraz padlinę. Znajdował się tak stale płonący ogień by spalić wszystkie zanieczyszczone rzeczy i kości (wrzucano tam siarkę, by ogień nie przestawał się palić) i dlatego potępienie grzeszników w paraboliczny sposób jest nazywane Gihinnom”.

Jedna rzecz jest pewna, nic nigdy nie było wrzucone do „Doliny Hinnom” w celu poddania tego wiecznym mękom. Jako znak specjalnej hańby były tam wrzucane jedynie martwe ciała, a to, co nie zostało strawione przez ogień, zostało zniszczone przez robaki. Zawsze więc wynikiem końcowym było zniszczenie. Zobacz Izaj. 66:24. (Żydzi nie mogli męczyć nawet niemych stworzeń). Jezus najwidoczniej, jak to miał w zwyczaju, użył otoczenia do stworzenia lekcji. I tak mówi: „Jeśli któryś z twoich członków gorszy cię – oko, ręka itp. i usidla cię tak, że możesz być wyłączony jako przestępca i wrzucony to Doliny Hinnom, to zbyt drogie jest utrzymywanie tego członka, nawet jeśli jest dla ciebie tak ważny jak twoje oko, czy twoja prawa ręka. Zdecydowanie lepsze jest odrzucenie tego dokuczliwego członka i zachowanie własnego życia”.

Dlatego także możemy zobaczyć, że każdy chrześcijanin jest wzywany do „umartwiania” (uśmiercania) członków, które są ziemskie – nieczystości, pożądliwości itp. (Kol. 3:5). Te złe członki muszą być odcięte. W przeciwnym wypadku zadławią one życie zapoczątkowane w Chrystusie, uniemożliwią otrzymanie życia wiecznego i sprawią, że staniemy się naczyniem przeznaczonym na zniszczenie, symbolizowane przed Gehennę – „Dolinę Hinnom”.

Może się okazać ciekawym dla niektórych, że poniższe fragmenty tekstu z dziewiątego rozdziału Marka są dopiskiem i nie znajdują się w najcenniejszych manuskryptach – Synaickim i Watykańskim, mianowicie wersety 44 i 46 w ogóle nie występują, a w wersecie 45 słowa „do piekła w on ogień nieugaszony” i w wersecie 47 słowo „ogień” są całkowicie pominięte. Porównaj z Emphatic Diaglott i Tischendorf.

====================

— Czerwiec 1880 r. —